Мирзо улуғбек туманиСкачать 26,61 Kb.
Дата06.07.2019
Размер26,61 Kb.

МИРЗО УЛУҒБЕК ТУМАНИ


422-СОНЛИИ МАКТАБГАЧА
ТАЪЛИМИ ТАШКИЛОТИ
МУДИРАСИНИНГ
БУЙРИҒИ

30.05.2019 йил № 30.05.2019года

Мирзо Улуғбек тумани 422- мактабгача таълим ташкилотида ёзги соғломлаштириш мавсумини ташкил этиш тўғрисидаПГИКАЗ ЗАВЕДУЮЎЕЙ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №422

МТТда тарбиаланувчиларни жисмононан чиниктириш ва соғломлаштириш ишларини кучайтириш, 2019-2020 ўкув йилида пухта тайёргалик кўриш. Тошкент шахар Мактабгача таълим Бош бошармасининг 2019 йил 28 майдаги 83-сонли буйруғи ижросини таъминлаш мақсадида

БУЮРАМАН:

^чакаОззш ^зълим "апкн-ютиаа тарбияланувчидарни жжмонаг чянягтуреи ы с,х1г ^ -г^гтттуру— ширнни гучахтяриш. 20 ^-202 ужув кялип лукта Tgjiqr^-TOt журкш Тохшгент шахар Маастабгггча таълм Boll 5: шг2с>1<3-Зг гаг 1 0 им 2? майззги бЗ-сонди б> йр> и хамда М Ул>

ТШЪаишг 2г.:уйм 30 маблагя 74-сошш %крушри ижро %-чун кабул

2 - 22 - *ает»гэта таьадо ташюажггйда “Ёзги согжисзаплири ш мавсуюГ ни тмигит тггшэт жж: шашр аоехгидг гаидгнд тгшд

-2 Щзшшшвг яюш» гунилаи бошдао ёзги соглочлашгнрнш ойлягя бссдлаэгпж иэобгтта олиб муассасавинг “Кун тартиби" чавсумга чос

-$22-1«г7абгача ггълиы сшнхопатг ~Ёзги согломлаштириш ойлзршш -свзииГ бу£«а чс*аа-гадбирлар рехася J-ил вага м>тюфик тасдикдансин - во», гуии муассзкадв “Бодалзряи хячо* шиш кушГга багишлаяпш байрам _ _-г -~-г>» Л ЭТИЛИб. унта М2Х2ЛЛЗ фэОЛЛВ Г И Т&КЛИф этндскн

-‘М^'твбгеча шш тапвсидотларидг болалгрняяг хаёти ва ооглигини кггтьофйзв КйЛ$шшя таттпсил тгшб т2ргюи тутрисида ги Н изо ми асоси^з fct'p&TJ»->*Ё& ул&зиж&н.

2-МТТ 1<ШШ MjiBpaci г*:
Ташкилотда ободонлаштириш, кукаламзорлаштириш ншлари талаб длрлжасида олиб борилсин;

Ёзги уйин майдончаларини таъмирлаш ва урнатилган тартибда безатиш ишлари 31 майга кадар якунлансин:

“Ассадом ёз” стендитайёрлансин;

Кумдонларкумбилан тулдирилишиназоратгаолинсин;

Ёзги сув хавзасини жорий таъмирлаш ва ишга тушиш чоралари курилсин


  1. МТТхамширасиН.Мадумаровага:

Ёзги согломлаштириш ва чиниктириш ишлари режаси тузилсин; Ходимларваота-оналаруртасида “Ёз фаслида болаларни чиниктириш ва согломлаштириш ишлари” мавзусида сухбатлар уюштирилсин;

Тиббиё тхонасида биринчи ёрдам учун зарур жихоз ва дори-дармонлар захираси таъминлансин;

Барча гурухларда кайнатилган сув билан таъминлашни назоратга олинсин. Тарбияланувчиларнинг жисмоний ривожланиш

(антропометрия)к)фсаткичларини хар ой якунида назорат олиб борилсин  1. Ушбу буйрук ижроси юзасидан назорат килишни Jh зиммамда колдираман

422-ММТТ мудири:

Л.К.Наримбаева


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница